Závlahový most do fóliovníků

Základním předpokladem k úspěšnému pěstování sadebního materiálu ve fóliovníku je kvalitní závlaha. Každá jednotlivá rostlina musí dostat přesné množství vody. V případě pěstování sadebního materiálu v sadbovačích je to tím důležitější, neboť každý sadbovač zaujímá velmi malou plochu.  Navíc malý objem substrátu v jednotlivých buňkách neudrží příliš mnoho vláhy, rostliny mohou být tudíž snadno stresovány vláhovým deficitem.

Závlahový most BCC do fóliovníků zaručuje spolehlivý a flexibilní systém závlahy krytokořenných sazenic pěstovaných ve fóliovnících.

Specifikace

Jednokolejný most:
Pracovní délka 94 m (délka fóliovníku 100 m)
Šířka 12 –16 m

Dvoukolejný most:
Pracovní délka 97 m (délka fóliovníku 100 m)
Šířka 25 m

Přívod elektřiny: 1 x 220 V, 50 Hz

Požadovaný příkon: 0,5 kW

Pracovní tlak: 2 – 3 bary – v trubici s tryskami

Tlak na vstupu: 5 – 6 barů v místě připojení

Rychlost pojezd: 0 – 10 m/min.

DOKUMENTACE