Závlahový most na úložiště

Závlahový most na úložiště od BCC splňuje nároky na závlahu v kontejnerových lesních školkách při zachování pružnosti a spolehlivosti jeho provozu.

Rozhodujícím faktorem při pěstování sadebního materiálu je voda, respektive její množství a dostupnost rostlinám v průběhu vegetace. V případě pěstování sadebního materiálu v sadbovačích je to tím důležitější, neboť každá buňka sadbovače zaujímá velmi malou plochu a objem v ní obsaženého substrátu je omezený.  Abychom tedy předešli stresu rostlin ze sucha, musíme spoléhat spíše na přesnou aplikaci závlahy než na schopnost substrátu udržet vodu.

Specifikace

Most na úložiště:
Pracovní délka 122 m (délka úložiště 130 m)
Šířka – maximálně 38 m

Most na úložiště s vozíkem na hadici:
Pracovní délka 190m (délka úložiště 181 m)
Šířka – maximálně 38 m

Combi boom:
Pracovní délka 105 m (délka úložiště 120 m)
Šířka – maximálně 16 m

Přívod elektřiny: 1 x 220 V, 50 Hz

Požadovaný příkon: 0,5 kW

Pracovní tlak: 2 – 3 bary – v trubici s tryskami

Tlak na vstupu: 5 – 6 barů v místě připojení

Rychlost pojezd: 0 – 10 m/min.

DOKUMENTACE