BAROZA s.r.o.

Společnost s nejdelší historií pěstování sadebního materiálu na vzduchovém polštáři v České republice. V roce 2019 byla nahrazena původní plnící a osévací linky LAHNEN linkou BCC. BAROZA používá sadbovače typu PLANTEK. Vysoká kvalita produkce a příkladné využívání technologie vzduchového polštáře jsou vynikající referencí používání krytokořenných sazenic.