Balení sazenic

Balící linky BCC umožňují balení sazenic do papírových krabic. Jedná se o stavebnicový systém, který se skládá podle typu sadbovače. Stupeň mechanizace balící linky BCC závisí na provozních podmínkách a ekonomických možnostech zákazníka.

Poloautomatická balicí linka

Na poloautomatické lince se balí sazenic do krabic a myjí a desinfikují sadbovače stejně, jako na lince automatické. Rozdíl je ve vyšším podílu lidské práce na provozu linky a její nižší pořizovací cena.

Automatická balicí linka

Balicí linka BCC umožňuje rychlé a spolehlivé balení sazenic do papírových krabic, mytí a desinfekci sadbovačů. Výkon linky je dán typem sadbovače, jejich počtem na jednu krabici a způsobem třídění sazenic.