Školkařské technologie

Základem školkařské technologie BCC je plnící a osévací linka. Celá linka i její jednotlivé části se díky novým technickým možnostem a požadavkům školkařů neustále zdokonalují. Principy a spolehlivost jejich provozu se však nemění.   

Míchačka substrátu BCC

Pěstební substrát poskytuje sazenicím vodu, kyslík, minerální výživu a fyzickou oporu.

Zásypová jednotka BCC

K vytvoření příhodných mikroklimatických podmínek pro vyklíčení se semena po vysetí zakrývají vrstvou zásypky, v našich podmínkách obvykle perlitem.

Důlkovač BCC

Důlkovač BCC vytlačí uprostřed naplněné buňky sadbovače malý důlek, do kterého se při setí umístí semínko.

Plnička BCC

Základním znakem kvalitní sazenice je bohatý a zdravý kořenový systém.

Osévačka BCC

S osévačkou BCC lze dosáhnout nejvyšší možné přesnosti setí. Školky s osévačkou BCC dosahují přesnost setí vyšší než 95%.

Dávkovač sadbovačů

Dávkovač sadbovačů slouží k zásobování plnící a osévací linky sadbovači.

Myčka sadbovačů BCC

Myčka sadbovačů BCC se skládá z vysokotlaké jednotky, která sadbovače mechanicky očistí a z horkovodní myčky, která je desinfikuje.

Skrápěcí tunel

Skrápěcí tunel se používá k navlhčení substrátu, stabilizace perlitu a semen, ochlazení řízkovanců a ošetření substrátu fungicidy.