Reference

Sadbovače

V České republice a na Slovensku se již více než dvacet let používají sadbovče řady PLANTEK a HIKO.

Semenoles

Odštěpný závod Lesů Slovenské republiky je největším zpracovatelem osiva lesních dřevin na Slovensku.

Výzkumná stanice VULHM v Kunovicích

V rámci zřízení Národní banky osiva lesních dřevin byla VS Kunovice v roce 2014 kompletně vybavena stroji a zařízením BCC na zpracování a čištění osiva.

Vojenské lesy a statky, s.p.

V roce 2013 vybudovaly VLS moderní provoz na pěstování krytokořenného sadebního materiálu ve školkařském středisku ve Lhotě.

BAROZA s.r.o.

Společnost s nejdelší historií pěstování sadebního materiálu na vzduchovém polštáři v České republice.

Dendria s.r.o.

Průkopník technologie BCC v České republice. První plnící a osévací linka v České republice instalovaná v roce 2001.