Dendria s.r.o.

Průkopník technologie BCC v České republice. První plnící a osévací linka v České republice instalovaná v roce 2001. Linka je stále v provozu a zahrnuje mj. míchačku substrátu, přesazovací jednotku a pracovní pás pro šest osob. V dalších letech přibyl nový fóliovník se závlahovým mostem. Společnost průběžně doplňuje  sadbovače HIKO, mnoho z nich je však stále původních.