Semenoles

Odštěpný závod Lesů Slovenské republiky je největším zpracovatelem osiva lesních dřevin na Slovensku. Ročně zpracovává cca. 200 tun suroviny. K luštění používá linku BCC, která obsahuje mj. skříňovou sušičku DL 1200 či odkřídlovačku semen 1300. Velmi dobrých výsledků při třídění jehličnatého osiva dosahují s přístojem PREVAC. Předosevní přípravu žaludů – termoterapii – provádí též na lince BCC.